Bezgotówkowa obsługa medyczna dla klientów AM-Group

 

Pragniemy poinformować, że firma AM-Group Prawo Dla Każdego S.C. rozpoczęła współpracę w zakresie bezgotówkowej obsługi medycznej klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

UWAGA!
Oferta skierowana dla klientów z terenu województwa dolnośląskiego.

Korzyści dla klienta:

– profesjonalna obsługa przez specjalistów w jednym miejscu:
* ortopeda
* chirurg
* neurolog
* psycholog / psychiatra
* rehabilitacja / fizjoterapia
– bezgotówkowe leczenie i rehabilitacja z OC sprawcy dla poszkodowanych w wypadkach
– kompleksowe podejście do leczenia
– nowoczesne metody terapeutyczne
– krótki czas oczekiwania do specjalisty
– pełne wyposażenie specjalistyczne lekarskie i rehabilitacyjne
– profesjonalna obsługa recepcyjna
– współpraca z młodym, elitarnym zespołem specjalistów

Szczegóły u doradcy:

tel.: 71 707 12 00
kom.: 603 25 10 28

 

 

 

 

Auta zastępcze po wypadku dla klientów AM-Group

 

Pragniemy poinformować, że firma AM-Group Prawo Dla Każdego S.C. wprowadziła usługę bezgotówkowego wynajmu aut dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to usługa ogólnopolska.

Dostarczymy auto w dowolne miejsce na terenie Polski.

Korzyści dla klienta:

– auto zastępcze za darmo po wypadku na cały okres likwidacji szkody
– minimum formalności
– podstawienie auta w dowolne miejsce w dniu wypadku
– szeroki wybór aut dostosowanych do potrzeb (grupa aut A, B, C, D, E)
– sprawdzona firma, duży profesjonalizm
– holowanie i parkowanie uszkodzonego pojazdu

Szczegóły u doradcy:

tel.: 71 707 12 00
kom.: 603 25 10 28

 

 

 

Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spokojnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów

w Nowym 2016 Roku

życzy

Firma AM-Group Prawo Dla Każdego S.C.

 

choinka

Dostałeś list z KRUKA

Dostałeś list z KRUKA, czy aby to na pewno dobra wiadomość?

Wiele osób widziało w telewizji reklamę ze sloganem  „Dostałeś list od Kruka? – Ja też  miałam/miałem długi, odezwij się do Kruka, oni chcą się dogadać”. Czy aby to na pewno dobra wiadomość? Co właściwie oznacza otrzymanie listu z KRUKA lub innej firmy windykacyjnej?

Przede wszystkim należy zachować spokój i otworzyć list, następnie dokładnie przeczytać jego treść (wraz z załącznikami). Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością będzie to wezwanie do zapłaty, określające m.in. wysokość zadłużenia oraz termin jego zapłaty. Następnym krokiem jest sprawdzenie czy KRUK (lub inna firma windykacyjna) wzywa nas do zapłaty w związku z dokonanym przelewem wierzytelności (tzw. cesja wierzytelności) lub działa w imieniu innego wierzyciela (np. operatora sieci komórkowej) jako pełnomocnik. Informacja ta znajduje się zwykle w jednym z pierwszych zdań „listu od KRUKA”. Fakt ten jest o tyle ważny, gdyż informuje nas do kogo rąk (na czyje konto) należy wpłacić pieniądze.

Pierwszą myślą jaka przychodzi na myśl przeciętnemu konsumentowi, który zapoznał się z treścią „listu z KRUKA” jest „przecież ja nie mam żadnych długów/wszystko spłacałem regularnie”. Jednakże rzeczywistość jest zgoła inna, nie raz pewnie zdarzyło się, że zapomniało się zapłacić kilka dni po terminie rachunek za telefon, z tego tytułu naliczono jakieś odsetki a po 10 latach urosły do nawet kilku set złotych. Tak to też jest dług! Czy aby na pewno musisz spłacać jakieś zaległe długi?

Tak, jeżeli nie uległy przedawnieniu!

Co to właściwie jest przedawnienie? Przedawnienie polega na tym, że na skutek upływu czasu tracimy możliwość aktywnego egzekwowania naszych uprawnień jako wierzycieli, albo też wierzyciel traci możliwość skutecznego egzekwowania swoich uprawnień wobec nas jako dłużników. Zgodnie z definicją zawartą w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Roszczenie przedawnione wciąż istnieje, ale przekształca się w tzw. „roszczenie niezupełne”, które cechuje się tym, że nie może być przymusowo egzekwowane, np. w drodze egzekucji komorniczej. W przypadku spraw jakimi zajmują się firmy windykacyjne, najczęściej będziemy mówić o sprawach z 3 letnim terminem przedawnienia, zastrzeżonym m .in. dla roszczeń o świadczenia okresowe, czyli takich które powtarzają się w określonych z góry odstępach czasu. Termin ten obowiązuje też w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mowa więc o stosunkach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentami (osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej) oraz pomiędzy samymi przedsiębiorcami, o ile rzecz jasna jakiś przepis szczególny nie będzie ustanawiał odmiennego okresu (np. roszczenia z umowy o dzieło).

Bieg terminu przedawnienia powinno się liczyć od dnia wymagalności, co w praktyce oznacza  kolejny dzień roboczy, licząc od dnia w którym dłużnik świadczenie powinien spełnić (termin zapłaty wskazany na fakturze). Również należy pamiętać, ie bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu jeśli wierzyciel skieruje sprawę do sądu (należy przez to zrozumieć nie tylko skierowanie pozwu o zapłatę ale również np. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej), a także wtedy gdy dłużnik uzna dług. Powyższe powoduje przerwanie terminu przedawnienia, co skutkuje tym, że termin ten biegnie od nowa, co przekłada się na sytuację gdzie wierzyciel zyskuje kolejne 3 lata na egzekwowanie należności. Warto podkreślić, że uznanie zobowiązania może nastąpić również dorozumianie, np. przez każde zachowanie dłużnika uzewnętrzniające wolę spłaty długu. W szczególności za uznanie poczytywać można skierowanie do wierzyciela pisma z prośbą rozłożenia zadłużenia na raty, zawarcie ugody, czy wreszcie chociażby częściową wpłatę w poczet zadłużenia.

A co jeśli dojdzie do sprawy w sądzie? Przede wszystkim nie chowaj otrzymanego nakazu zapłaty/wyroku/wyroku zaocznego najgłębiej jak się da!

 

W takim przypadku jak najszybciej skontaktuj się doradcami

AM-GROUP PRAWO DLA KAŻDEGO S.C.!

Oni na pewno Tobie pomogą!

 

 

Autor:

Jakub Baron

aplikant radcowski

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Każdy kto wyjeżdża na urlop ma nadzieję odpocząć oraz zdystansować się od „szarej” codzienności i pracy. Jednakże rzeczywistość urlopowa nie zawsze wygląda jak wprost wyjęta z katalogu biura podróży, co z całą pewnością jest powodem wielu stresów, przez co o udanym urlopie nie może być mowy. Co w takim razie zrobić gdy po przyjeździe do hotelu zastajemy widok, który znacznie odbiega od folderów reklamowych?

 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niezadowolonemu klientowi przysługuje względem biura podróży roszczenie o zadość uczynienie za zmarnowany urlop oraz odszkodowanie. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop dotyczy kwestii uszczerbku niemajątkowego czyli krzywdy. Jest to rekompensata pieniężna za stres i utratę zadowolenia w czasie urlopu. Jako przykład krzywdy można podać np.: insekty w pokoju, widok na śmietnik zamiast na ocean, pokój mniejszy niż wcześniej zapewniano czy też hałas dochodzący z pobliskiej dyskoteki. To wszystko powoduje między innymi, iż wymarzony urlop staje się „mniej” wymarzonym, z uwagi na uczucie stresu, zdenerwowania oraz dyskomfortu.

 

W takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić sprawę do rezydenta (lub innego przedstawiciela biura podróży). Również niezadowolony klient, mimo wcześniejszego zgłoszenia zastrzeżeń, powinien złożyć do biura podróży oficjalną pisemną reklamację w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia pobytu urlopowego. Taka reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybień, których dopuściło się biuro podróży (najlepiej popartą również dokumentacją fotograficzną) oraz określenie swojego żądania. W tym miejscu warto nadmienić, iż w przypadku określania żądania reklamacyjnego można zastosować tzw. tabelę frankfurcką, która jest pomocna przy oszacowaniu o ile powinna się obniżyć cena wycieczki. Przykładowo za brak balkonu możemy żądać do 10 proc., za hałas w nocy do 40 proc., a za brak wyżywienia do 50 proc. niższej ceny. Należy pamiętać, iż tabela frankfurcka nie jest jednak dokumentem oficjalnym, ale jedynie pomocnym konsumentowi w oszacowaniu odszkodowania.

 

Biuro podróży co do zasady ma 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji – jeżeli w tym terminie nie poinformuje klienta o swoim stanowisku  przyjmuje się, iż uznało reklamację za uzasadnioną. Powyższa okoliczność jest o tyle istotna, iż w przypadku sporu sądowego brak odpowiedzi biura należy potraktować, jako uznanie długu.

 

Autor: Jakub Baron, aplikant radcowski

Jakie mamy prawa w przypadku gdy nasz lot jest opóźniony

Należy pamiętać, iż Konsument podróżujący w obrębie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii znajduje się pod ochroną Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

 

W przypadku opóźnienia naszego lotu przewoźnik ma obowiązek przede wszystkim zapewnić pasażerom opóźnionego lotu bezpłatne posiłki i napoje w ilości odpowiadającej do czasu ich oczekiwania oraz również możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub mailowych. Uprawnienia pasażerów uzależnione są przede wszystkim od długości opóźnienia lub długości lotu:

 1. gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu,
 2. gdy z powodu opóźnienia lotu występuje konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem,
 3. jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego podróży co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250,00 EUR do 600,00 EUR w zależności od zasięgu podróży.

 

Jednakże należy pamiętać, iż pasażer może domagać się stosownego odszkodowania w tej materii o ile opóźnienie nie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć takich jak strajk, atak terrorystyczny czy wybuch wulkanu.

 

Karta Dużej Rodziny

Miło nam poinformować, że przystąpiliśmy do Programu Karty Dużej Rodziny.

Celem firmy AM-Group Prawo Dla Każdego S.C. było przyłączenie się do akcji wspierającej rodziny wielodzietne, poprzez zaoferowanie im katalog ulg i zniżek w ramach naszych usług szeroko pojętej obsługi prawnej.

Jeżeli:

 • MIAŁEŚ WYPADEK, ZLEĆ NAM PROWADZENIE SPRAWY
 • ZALEGA CI KTOŚ PIENIĄDZE
 • WSZEDŁEŚ W KONFLIKT Z ZUS LUB URZĘDEM
 • MASZ PROBLEM ZE SPŁATĄ KREDYTU
 • ULEGŁ ZNISZCZENIU TWÓJ MAJĄTEK
 • SPRAWY RODZINNE (SPADEK, ZACHOWEK, ROZWÓD, ALIMENTY)
 • CIERPISZ Z POWODU CHOROBY ZAWODOWEJ
 • BŁĄD MEDYCZNY
 • OTRZYMAŁEŚ ZA NISKIE ODSZKODOWANIE
 • NAPISZEMY ZA CIEBIE PISMO, PODANIE, POZEW, WNIOSEK
 • DORADZTWO GOSPODARCZE W TWOJEJ FIRMIE
 • PROWADZISZ FIRMĘ? OBNIŻYMY TWOJE KOSZTY

Zgłoś się do nas.

Jeżeli posiadasz Dzierżoniowską Kartę Dużej Rodziny otrzymasz rabat.

O karcie czytaj więcej TUTAJ.

Urlop wychowawczy

Portrait of happy mother and baby
Pytanie (treść wiadomości):

Dzień dobry!
Mam pytanie dotyczące mojej pracy.

Od września 2012 jestem na urlopie wychowawczym do sierpnia 2015 r. Mój pracodawca powiedział w 1 dniu powrotu z urlopu macierzyńskiego „albo idziesz na wychowawczy albo cię zwalniam” więc przystałam na propozycję urlopu wychowawczego mając nadzieję, że sytuacja finansowa ulegnie poprawie. Mam umowę na czas nieokreślony od sierpnia 2010 r. Mój pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą.

Pytanie moje dotyczy: Czy jeżeli napiszę podanie w tym momencie że chcę wrócić do pracy będąc na urlopie wych. na niepełny czas pracy (ile mogę maksymalnie napisać np. 7/8) to czy on ma obowiązek przyjąć mnie do pracy i czy jestem w jakiś sposób chroniona przed zwolnieniem np. 12 miesięcy? Czy może mnie nie przyjąć np. tłumacząc się złą sytuacją finansową lub likwidacją mojego stanowiska.

 

Odpowiedź:

I. Informacja została sporządzona przy założeniu, że:

1. Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników;

2. Zakład pracy nie jest objęty zbiorowym układem pracy.

II. Na marginesie wskazuje się, iż pracodawca nie może zmusić pracownika do skorzystania z uprawnienia do urlopu wychowawczego. Takie działania jest sprzeczne z obowiązującym prawem

III. Zgodnie z art. 1861 KP w okresie od złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, która polega na zakazie wypowiedzenia umowy o pracę od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, zakazie rozwiązania umowy o pracę oraz zakazie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Ochrona ta trwa przez cały okres urlopu wychowawczego.

IV. Pracownik na podstawie art. 1863 KP posiada uprawnienie do zrezygnowania z urlopu wychowawczego i powrotu do pracy:

a) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy, a więc na podstawie porozumienia stron;

b) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy;

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. (art. 1866 KP)

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu wymiaru w czasie pracy w okresie (poniżej ½ etatu jedynie za zgodą pracodawcy), w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik korzystający z powyższego uprawnienia podlega na podstawie art. 1868 KP ochronie, polegającej na tym, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. (art. 1867 KP)

Reasumując w przedstawionym przypadku, o ile wystąpi Pani z wnioskiem o rezygnację z urlopu wychowawczego połączonego z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy zgodnie z przepisem 1867 KP, pracodawca winien dopuścić Panią na stanowisku określonym w art. 1864 KP, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem, co oznacza, iż wynagrodzenie może być niższe niż otrzymywane w bezpośrednio przed urlopem wychowawczym. Zaproponowany przez Panią wymiar czasu pracy w wysokości 7/8 etatu nie stanowi nadużycia prawa, o którym mowa w art. 8 KP. Ochrona w razie złożenia powyższego wniosku przysługuje przez okres 12 miesięcy od chwili złożenia wniosku. Pracodawca nie może odmówić dopuszczenia pracownika do pracy powołując się na złą sytuacją finansową lub likwidację stanowiska pracy.

Jednocześnie informuję, iż w doktrynie prawa pracy dopuszczalne jest naprzemienne korzystanie z urlopu wychowawczego i obniżenia wymiaru czasu pracy, bowiem żaden z przepisów prawa nie wyklucza takiej możliwości, a co za tym idzie dopuszczalne jest złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy podczas przebywania na urlopie wychowawczym.Zwrot pieniędzy z polisy inwestycyjnej

 

W oparciu o treść art. 385 [1] Kodeksu cywilnego:

§ 1. 

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie NIE WIĄŻĄ GO,  jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.  

§ 2. 

Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.  

§ 3. 

Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

 

Oznacza to, iż w przypadku przyjęcia, iż dane postanowienie jest niedozwolone nie obowiązuje ono w ramach danej umowy.

 

Kontrola takich postanowień odbywa się między innymi w ramach postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po zakończeniu postępowania Sąd nakazuje wpis danego niedozwolonego postanowienia do rejestru, co oznacza, iż nikt nie może się posługiwać takim samym postanowieniem umownym albo podobnym, ale wywołującym te same skutki.

Zastosowanie takiego postanowienia w umowie powoduje, iż w tym zakresie umowa jest nieważna i można domagać się zwrotu spełnionych świadczeń na podstawie takiego nieważnego postanowienia umownego.

 

W związku z niedozwolonymi klauzulami zawartymi w umowach z ubezpieczycielem informujemy, że istnieje możliwość żądania zwrotu zatrzymanych pieniędzy z tytułu tzw. OPŁAT LIKWIDACYJNYCH.

 

 

Przykład.

Kowalski zawarł polisę z Ubezpieczycielem ze składką regularną 200 zł / mc.

Miał opłacać polisę przez 15 lat.

Opłacał polisę przez dwa lata, wpłacił 4800 zł (200 zł * 24 mc = 4800 zł).

Po dwóch latach (w trzecim roku) zakończył opłacanie polisy.

Ubezpieczyciel (według warunków ogólnych) wypłacił Kowalskiemu

10% ze zgromadzonych środków, czyli 480 zł.

Kowalski stracił  4320 zł.

 

Informujemy:

Ubezpieczyciel nie mógł zatrzymać środków z tytułu tzw. opłaty likwidacyjnej.

Możemy żądać zwrotu zatrzymanych pieniędzy.

 


Cztery sposoby kontaktu z nami:

Contact web and internet icons set Wyślij sms o treści POMOC, my zadzwonimy: +48 730 94 92 76
Contact web and internet icons set Zadzwoń bezpośrednio do doradcy: +48 603 25 10 28
Contact web and internet icons set Zadzwoń na infolinię: 71 707 12 00
Contact web and internet icons set Wypełnij formularz, opisz swój problem, dołącz dokumenty:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat sprawy

Treść wiadomości


76

Opieka naprzemienna

Rozwód to dramat nie tylko rodziców.

Matka czy ojciec? Kto powinien wychowywać?

Role ojca i matki po rozwodzie nie zmieniają się. Są one z naturalnych powodów utrudnione ale powinny być nadal przez obojga rodziców pełnione. Naukowe podejście podkreśla, że pojawiła się konieczność szukania nowych rozwiązań, bardziej dostosowanych do zmieniającej się sytuacji współczesnej rodziny. Rodziny rozwodzącej się. Za odkryciami nauki poszło także orzecznictwo sądów. Te coraz częściej w orzeczeniach sięgają po opiekę naprzemienną.

Samotna matka nie zawsze jest w stanie sama utrzymać dziecko. Brak finansów ma negatywny wpływ na relacje dziecko matka. Poza tym dziecko potrzebuje kontaktów z ojcem. Opieka nad pociechą jednego z rodziców, nawet najbardziej troskliwego nie zastąpi drugiego rodzica.

Z badań naukowych wynika jednoznacznie, że dzieci, które po rozwodzie rodziców spędzają porównywalną ilość czasu zarówno z matką, jak i ojcem, są w większości przypadków lepiej społecznie przystosowane niż dzieci, które po rozwodzie pozbawione są kontaktu z jednym z rodziców. Dzieci, nad którymi opiekę sprawuje dwoje rodziców ujawniają mniej problemów emocjonalnych, mają wyższe poczucie wartości i tworzą lepsze relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej.

Orzecznictwo sadów idzie w kierunku powierzania opieki nad dzieckiem po rozwodzie obojgu rodziców po równo, Może przestanie obowiązywać przyjęty model, że dzieckiem opiekuje się matka.

Często walka o sprawowanie opieki nad dzieckiem, wyłącznej opieki nad dzieckiem jest elementem walki ze znienawidzoną już żoną , mężem. Dziecko staje się „kartą w grze” rodziców. Opieka naprzemienna jest więc bardzo dobrym sposobem ucieczki od złej w skutkach dla dzieci, jak i zarówno dla samych rodziców walki o sprawowanie bezpośredniej i samodzielnej opieki nad dzieckiem.

Sądy sięgając po tą metodę, niejednokrotnie wbrew woli rodziców, czy jednego z nich, dając matce jak i ojcu prawo do bliskości z dzieckiem stoją na straży dobrego rozwoju dziecka i w konsekwencji rodziny.

Wszystkie przytaczane przez naukowców argumenty za opieką naprzemienną, oraz realia współczesnego życia sprawiają, że coraz chętniej sądy korzystają z tej metody. Jednak ze względu na fakt, że w sprawie rozwodu nie ma rozwiązań doskonałych, idealnych i satysfakcjonujących wszystkie zainteresowane strony, a jedynie następuje wybór mniejszego zła, konieczna jest dokładniejsza i wnikliwsza analiza zagadnienia.

Przeciwko metodzie naprzemiennej opieki przemawia fakt, że brak stałego, jednego miejsca pobytu zmusza dziecko do ciągłego adoptowania się. Ta zmienność może doprowadzić do poczucia braku stabilizacji, która jest z kolei ma negatywny wpływ na rozwój dziecka.

Wybór mniejszego zła?

Może rozwiązaniem tego problemu będzie ugoda między małżonkami? Skorzystanie z pomocy mediatora i uzgodnienie w formie pisemnej między rodzicami, najlepszych form i zasad sprawowania opieki i wychowania dzieci? I włączenia w nią z dobrej, nienarzucanej i nieprzymuszonej woli opieki naprzemiennej.