Wypadek

 

 • uległeś WYPADKOWI komunikacyjnemu
 • uczestniczyłeś w STŁUCZCE i chcesz się dowiedzieć czy należy ci się odszkodowanie
 • dostałeś odszkodowanie ALE nie zgadzasz się z jego wysokością

 

Driver Making Phone Call After Traffic Accident

 

Są dwie możliwości:

 1. sam zgłaszasz szkodę NASTĘPNIE my weryfikujemy czy towarzystwo wypłaciło całą należność
 2. zgłaszasz się do nas i my OD POCZĄTKU wykorzystując w pełni naszą wiedzę i doświadczenie nadzorujemy poprawność i przebieg wypłaty należnego tobie odszkodowania. Dbamy, abyś dostał należne odszkodowanie w maksymalnej kwocie.

 

Kolizja drogowa – potoczne określenie wypadku drogowego, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód).


Postępowanie na miejscu kolizji drogowej:

 • zatrzymujemy auto, wyłączamy silnik, włączamy światła awaryjne
 • sprawdzamy czy nikomu z uczestników zdarzenia nic się nie stało
 • koniecznie – robimy zdjęcia (nawet aparatem w telefonie) miejsca zdarzenia, pojazdów, obszaru dookoła miejsca zdarzenia, itd.
 • usuwamy pojazd z miejsca kolizji, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu. Parkujemy pojazd w bezpiecznym miejscu, aby nie blokować przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego i nie spowodować dalszych uszkodzeń pojazdu i zagrożenia w ruchu dla innych uczestników
 • zalecamy wezwać Policję – pomimo braku obowiązku wzywania na miejsce kolizji Policji, warto to zrobić. Zawiadomienie Policji i poprawna notatka z miejsca zdarzenia jest zasadne i właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody
 • jeżeli pojazd jest uszkodzony w takim zakresie, iż nie nadaje się do dalszej jazdy, zlecamy jego holowanie odpowiedniej firmie (absolutnie nie robimy tego we własnym zakresie. Zdarza się, iż pojazd ulega wtedy dalszemu uszkodzeniu, za które Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania). Przypominamy, za wykonaną usługę bierzemy dokument potwierdzający koszty holowania (np.: fakturę VAT / rachunek)
 • jeżeli nie zdecydujesz się wezwać policji – spisz oświadczenie o kolizji drogowej. Oświadczenie powinno zawierać:
   1. dane uczestników kolizji: imię i nazwisko, adres, telefon ,nr dowodu osobistego,
   2. dane identyfikacyjne pojazdu: marka, model ,nr. rejestracyjny,
   3. dane o ubezpieczeniu: nazwa Zakładu Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest sprawca, nr polisy, data ważności polisy – okoliczności zdarzenia
   4. krótki opis zdarzenia, mapka sytuacyjna

 

Wzór oświadczenia KLIKNIJ TUTAJ

 • jak najszybciej zgłaszamy szkodę w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony był sprawcą kolizji

 

Uwaga: jako poszkodowany będziesz starał się uzyskać w zakładzie ubezpieczeniowym sprawcy odszkodowanie za powstałe szkody i zgodnie z art. 6 k.c. TO TY będziesz zobowiązany udowodnić swoje roszczenia

 

Mamy dylemat wzywać policję czy spisać tylko oświadczenie?

 

Kiedy możemy nie wzywać Policji:

 • jeżeli czujemy się pewni, że spiszemy poprawnie oświadczenie na podstawie, którego będziemy mogli skutecznie dochodzić swoich roszczeń 
 • jeżeli sprawca wypadku przyjmuje na siebie winę za jego spowodowanie i godzi się potwierdzić to pisemnym oświadczeniem i własnoręcznym podpisem (link do wzoru oświadczenia powyżej)
 • jeżeli sprawca jest trzeźwy, posiada wszystkie dokumenty: dowód rejestracyjny, ważne prawo jazdy i ważną polisę OC. Sprawdź zgodność danych w dokumentach.

 

Kiedy wzywamy Policję:

 • sprawca kolizji nie przyznaje się do winy
 • sprawca posiada nieważne ubezpieczenie OC
 • sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • sprawca nie jest właścicielem pojazdu
 • gdy, stan techniczny pojazdu sprawcy jest zły
 • gdy, sprawca jest cudzoziemcem

 

 

Miałeś zdarzenie! Stan zdrowia pozwala ci na to ! ZADZWOŃ DO NAS!

Contact web and internet icons set

Powiemy jak się zachować!Cztery sposoby kontaktu z nami:

Contact web and internet icons set Wyślij sms o treści POMOC, my zadzwonimy: +48 730 94 92 76
Contact web and internet icons set Zadzwoń bezpośrednio do doradcy: +48 603 25 10 28
Contact web and internet icons set Zadzwoń na infolinię: 71 707 12 00
Contact web and internet icons set Wypełnij formularz, opisz swój problem, dołącz dokumenty:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat sprawy

Treść wiadomości


76

Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.