Windykacja

 

Firmy świadczące usługi windykacyjne pobierają prowizję od wyegzekwowanych należności i ta waha się od 3 do 30 %. Mimo to odzyskiwanie długów za pomocą wykwalifikowanych firm i kancelarii jest zazwyczaj skuteczniejsze i mniej kosztowne niż działanie na własną rękę.

Zlecanie windykacji wyspecjalizowanym jednostkom jest opłacalne i może zredukować koszty ponoszone na tą czynność nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu z nakładami na realizację tych zadań wewnątrz firmy. Firma/kancelaria windykacyjna, dla której jest to podstawowa praca, ma dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod realizacji windykacji, sprawdzone ścieżki dotarcia do dłużników i sposoby perswazji . Współpracuje z grupą wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych przedstawicieli terenowych. Ma narzędzia.

Cena usługi zależy przede wszystkim od:

  1. rodzaju wierzytelności
  2. jej wielkości
  3. oraz od tego, kiedy minął termin zapłaty.

Zasada jest prosta, im dług jest wyższy i mniej czasu upłynęło od terminu, kiedy powinien być spłacony, tym cena za windykację jest niższa.

Koszty windykacji dzielą się na trzy grupy:

  1. koszty sądowe
  2. koszty prawnicze
  3. prowizja/procent od wyegzekwowanej kwoty

Kiedy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego, opłaty wzrosną o koszt wpisu sądowego w postępowaniu nakazowym – jest to 2 proc. wartości dochodzonej kwoty, a jeśli sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego – dodatkowe 6 proc.

Należy też liczyć się z kosztami zastępstwa procesowego (reprezentowanie wierzyciela przed sądem przez prawnika); płaci się wtedy kancelarii prawnej współpracującej z daną firmą windykacyjną.

Uwaga: wszystkie koszty postępowania sądowego ostatecznie pokrywa ta strona, która przegrała sprawę sądową. (niektóre firmy windykacyjne same pokrywają (kredytują) koszty wpisów sądowych; potem zgodnie z prawem odzyskują pieniądze od dłużnika).

Jeśli dłużnik mimo podjętych czynności nie odda pieniędzy, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wtedy wierzyciel musi liczyć się z kosztami egzekucji komorniczej. Komornik ma prawo pobrać zaliczkę od wierzyciela na prowadzenie postępowania, na przykład na wycenę przez rzeczoznawcę nieruchomości.. Czasami firmy windykacyjne dodatkowo pobierają od 100 do 300 zł za rozpoczęcie postępowania sądowniczego oraz egzekucyjnego.

Najkorzystniej.

Zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika najkorzystniejsze- jest ściągnięcie długu bez kierowania sprawy do sądu. Wówczas płaci się tylko prowizję od odzyskanych należności; średnio wynosi ona od 5 % do 20 % . Jej wysokość jest przeważnie indywidualnie negocjowana z klientem.

Czym kierować się przy wyborze firmy windykacyjnej?

Firmy windykacyjnej nie należy wybierać wyłącznie na podstawie ceny usług. Firma windykacyjna pobierająca bardzo niskie prowizje może ograniczać swoje działania tylko do wysyłania wezwań do zapłaty. Ta metoda zazwyczaj nie przynosi dobrych rezultatów.

Od czego zależy skuteczność działań?

Skuteczność w dużej mierze zależy od ilości i jakości informacji zebranych o dłużniku.

Opłaty.

Firma, która nie przyjmuje opłat wstępnych przy odzyskiwaniu należności korporacyjnych, może być traktowana jako mniej wiarygodna . Powstaje podejrzenie, że taka firma nie przyłoży się dostatecznie do zdobycia informacji o składnikach majątku dłużnika. Zwyczajnie nie będzie chciała ryzykować utraty własnych pieniędzy w razie niepowodzenia windykacji.

Ustalenie majątku dłużnika.

Większość firm podaje, że nie wymaga opłat wstępnych, ale za to często występują opłaty za wywiad gospodarczy (od 50 do kilkuset złotych), którego celem jest przede wszystkim ustalenie składników majątku dłużnika. Przed rozpoczęciem działań windykacyjnych pobiera 5 proc. wartości długu. Kwota ta pokrywa koszty wszystkich działań niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej windykacji, takich jak wywiad środowiskowy czy usługi adwokackie.

Inne koszty.

Klient ponosi też koszty za odbiór, a następnie składowanie, ochronę, wycenę przejętych zabezpieczeń, uzyskanie informacji z urzędów (KRS, Centralne Biuro Adresowe). Koszty te są rozliczane po zakończeniu działań windykacyjnych.

Zapłata za usługi windykacyjne na raty.

Jeśli przekazany jest duży portfel długów lub jego obsługa prowadzona jest wieloetapowo, wynagrodzenie może być rozliczane cyklicznie.

Usługi dodatkowe.

Niektóre firmy poszerzyły zakres swoich usług o monitoring należności danego klienta. W ten sposób można skutecznie zapobiegać powstawaniu długów zgodnie z powiedzeniem, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.


Polish money in hand. Clipping path included.

Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.