Służebność przesyłu

Zarządzaj swoją własnością.

W związku z lokalizacją na nieruchomości URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH (słupów i linii średniego / wysokiego napięcia, gazociągów, wodociągów) informujemy, że właściciel tych urządzeń jest zobowiązany do unormowania ich stanu prawnego.

Oznacza to konieczność min. wypłaty wynagrodzenia z tytułu posadowienia takich urządzeń na nieruchomościach będących własnością prywatną.

high voltage post
Wynagrodzenie te obejmuje:

Punkt I
wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu (za okres do 10 lat wstecz od daty wystąpienia z roszczeniem wobec właściciela urządzenia przesyłowego)

Punkt II
wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu (płatne jednorazowo, obliczane na podstawie wartości m2 zajętego gruntu)

Punkt III
odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości

 

Wszystkie te roszczenia PRZYSŁUGUJĄ właścicielom nieruchomości, na których zlokalizowano urządzenia przesyłowe (słupy wraz z liniami, gazociągi, wodociągi i inne urządzenia)

 

W celu sporządzenia wyceny roszczenia oraz skutecznego przeprowadzenia egzekucji niezbędne będzie zgromadzenie:

 1. Aktualna księga wieczysta lub wypis z księgi wieczystej (sąd rejonowy)
 2. Akt notarialny
 3. Informacja czy grunt jest działką rolną czy budowlaną
  a. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (z działem infrastruktura) 
  b. lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy…
  – Uwaga: z działem infrastruktura (urząd gminy)
 4. Mapka zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa
  (lub mapka ewidencyjna, często na gruntach rolnych) (starostwo)
 5. Zdjęcia terenu i słupów oraz numery słupów (widoczne na słupie, często żółta tabliczka)

 

Sprawdź czy I TOBIE należy się odszkodowanie. 

 

Cztery sposoby kontaktu z nami:

Contact web and internet icons set Wyślij sms o treści POMOC, my zadzwonimy: +48 730 94 92 76
Contact web and internet icons set Zadzwoń bezpośrednio do doradcy: +48 603 25 10 28
Contact web and internet icons set Zadzwoń na infolinię: 71 707 12 00
Contact web and internet icons set Wypełnij formularz, opisz swój problem, dołącz dokumenty:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat sprawy

Treść wiadomości


76

Komentarze są wyłączone.