Prawo w Polsce

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.


Podstawa prawna

KRS działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy.

W odróżnieniu od poprzedniego rejestru handlowego, którego poziom dostępności był ograniczony ze względów technicznych, Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.


Struktura rejestru

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestróww których prowadzi się spis:

  1. przedsiębiorców
  2. stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
    fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  3. dłużników niewypłacalnych


Funkcje rejestru

KRS pełni dwie zasadnicze funkcje:

  1. informacyjną
  2. legalizacyjną


Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Funkcja legalizacyjna polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych
czynności prawnych (często jest to jednoznaczne z uzyskaniem osobowości prawnej).


Otagowany , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.