Odzyskiwanie pieniędzy z polis inwestycyjnych

Odzyskiwanie pieniędzy z polis inwestycyjnych.

Polish money in lifebuoy with clipping path

W oparciu o treść art. 385 [1] Kodeksu cywilnego:

§ 1. 
Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie NIE WIĄŻĄ GO, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.  

§ 2. 
Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.  

§ 3. 
Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

 

Oznacza to, iż w przypadku przyjęcia, iż dane postanowienie jest niedozwolone nie obowiązuje ono w ramach danej umowy.

 

Kontrola takich postanowień odbywa się między innymi w ramach postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po zakończeniu postępowania Sąd nakazuje wpis danego niedozwolonego postanowienia do rejestru, co oznacza, iż nikt nie może się posługiwać takim samym postanowieniem umownym albo podobnym, ale wywołującym te same skutki.

Zastosowanie takiego postanowienia w umowie powoduje, iż w tym zakresie umowa jest nieważna i można domagać się zwrotu spełnionych świadczeń na podstawie takiego nieważnego postanowienia umownego.

 

W związku z niedozwolonymi klauzulami zawartymi w umowach z ubezpieczycielem informujemy, że istnieje możliwość żądania zwrotu zatrzymanych pieniędzy z tytułu tzw. OPŁAT LIKWIDACYJNYCH.

 

 

Przykład.

Kowalski zawarł polisę z Ubezpieczycielem ze składką regularną 200 zł / mc.

Miał opłacać polisę przez 15 lat.

Opłacał polisę przez dwa lata, wpłacił 4800 zł (200 zł * 24 mc = 4800 zł).

Po dwóch latach (w trzecim roku) zakończył opłacanie polisy.

Ubezpieczyciel (według warunków ogólnych) wypłacił Kowalskiemu

10% ze zgromadzonych środków, czyli 480 zł.

Kowalski stracił  4320 zł.

 

Informujemy:

Ubezpieczyciel nie mógł zatrzymać środków z tytułu tzw. opłaty likwidacyjnej.

Możemy żądać zwrotu zatrzymanych pieniędzy.

Cztery sposoby kontaktu z nami:

Contact web and internet icons set Wyślij sms o treści POMOC, my zadzwonimy: +48 730 94 92 76
Contact web and internet icons set Zadzwoń bezpośrednio do doradcy: +48 603 25 10 28
Contact web and internet icons set Zadzwoń na infolinię: 71 707 12 00
Contact web and internet icons set Wypełnij formularz, opisz swój problem, dołącz dokumenty:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat sprawy

Treść wiadomości


76

Komentarze są wyłączone.