Jakie mamy prawa w przypadku gdy nasz lot jest opóźniony

Należy pamiętać, iż Konsument podróżujący w obrębie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii znajduje się pod ochroną Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

 

W przypadku opóźnienia naszego lotu przewoźnik ma obowiązek przede wszystkim zapewnić pasażerom opóźnionego lotu bezpłatne posiłki i napoje w ilości odpowiadającej do czasu ich oczekiwania oraz również możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub mailowych. Uprawnienia pasażerów uzależnione są przede wszystkim od długości opóźnienia lub długości lotu:

  1. gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu,
  2. gdy z powodu opóźnienia lotu występuje konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem,
  3. jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego podróży co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250,00 EUR do 600,00 EUR w zależności od zasięgu podróży.

 

Jednakże należy pamiętać, iż pasażer może domagać się stosownego odszkodowania w tej materii o ile opóźnienie nie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć takich jak strajk, atak terrorystyczny czy wybuch wulkanu.

 

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.