Błąd medyczny


Błąd medyczny
– to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

 Stethoscope Paragraph

 
Podział błędów medycznych:

  1. Błąd diagnostyczny – polega na mylnym stwierdzeniu nieistniejącej choroby, bądź na nie rozpoznaniu rzeczywistej choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia jego stanu zdrowia.
  2. Błąd terapeutyczny – powstaje w przypadku wyboru niewłaściwej metody lub wadliwego sposobu leczenia, nienależycie dokonanej operacji, poszerzenia pola operacyjnego bez takowej konieczności.
  3. Błąd techniczny – polega na niewłaściwym wykonaniu zabiegu lub badania diagnostycznego.
  4. Błąd organizacyjny – związany z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, polega na wadliwym jego funkcjonowaniu z punktu widzenia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Wysokość odszkodowania za błąd medyczny należy obliczać zawsze indywidualnie w każdej konkretnej sprawie i odniesieniu do konkretnej osoby. W zależności od stopnia poniesionego uszczerbku zdrowotnego oraz kosztów finansowych i moralnych.

 

Dzięki specjalistycznej wiedzy współpracujących z nami lekarzy i doświadczeniu grona prawników oferujemy pomoc w sprawach kierowanych przeciwko zakładom opieki zdrowotnej jak również osobom wykonującym zawód medyczny.

 

Pomożemy w skutecznym uzyskaniu:

  • odszkodowania
  •  zadośćuczynienia
  •  renty


Cztery sposoby kontaktu z nami:

Contact web and internet icons set Wyślij sms o treści POMOC, my zadzwonimy: +48 730 94 92 76
Contact web and internet icons set Zadzwoń bezpośrednio do doradcy: +48 603 25 10 28
Contact web and internet icons set Zadzwoń na infolinię: 71 707 12 00
Contact web and internet icons set Wypełnij formularz, opisz swój problem, dołącz dokumenty:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat sprawy

Treść wiadomości


76

Komentarze są wyłączone.